KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

SEMİNER, YÜKSEK LİSANS TEZİ DERSİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DERSİNE KAYIT HAKKINDA-29.09.2022

SEMİNER DERSİ HAKKINDA

Tezli yüksek lisans programı ile doktora programında öğrencilerin ders döneminde başarılı sayılabilmesi için "Seminer" dersine kayıt yapmaları, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 19-(10, 11) ile düzenlenmiştir. Öğrenciler tez aşamasına geçebilmek için seminer çalışmasını yapmalı ve bu dersten başarılı olmalıdır.

2022-2023 Güz yarıyılında, tezli yüksek lisans/doktora programı öğrencilerinin seminer dersine ilişkin uygulama; Öncelikle öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği seminer konusunun, seminer duyuru formu düzenlenerek ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile sunumun yapılacağı tarihten en az 15 gün önceden, EBYS üzerinden Enstitüye bildirmeleri gerekmektedir. Seminer sunumu yapıldıktan sonra düzenlenen seminer değerlendirme formu ve çalışma üç iş günü içerisinde ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile EBYS üzerinden Enstitüye gönderilmelidir. Seminer dersinin ders kaydı ve not girişi Enstitü tarafından yapılacaktır.

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ DERSİ HAKKINDA

 

2022-2023 Güz yarıyılı Akademik Takviminde, tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin “Yüksek Lisans Tez Önerisi” bildiriminin, Enstitüye gönderimi için son gün 09.12.2022 tarihidir. 09.12.2022 tarihine kadar Enstitüye ulaşan Tez Önerilerinin değerlendirmeye alınmasına ve Enstitü Yönetim Kurulunda, Tez Önerileri kabul edilen öğrenciler için “Yüksek Lisans Tezi” dersi 2022-2023 güz yarıyılında Enstitü tarafından açılacak olup, öğrencinin ders kaydı Enstitü tarafından yapılacaktır.  

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DERSİ HAKKINDA

2022-2023 Güz yarıyılı Akademik Takviminde, tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin “Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Önerisi” bildiriminin, Enstitüye gönderimi için son gün 09.12.2022 tarihidir. 09.12.2022 tarihine kadar Enstitüye ulaşan Proje Önerilerinin değerlendirmeye alınmasına ve Enstitü Yönetim Kurulunda, Proje Önerileri kabul edilen öğrenciler için “Tezsiz Yüksek Lisans Projesi” dersinin 2022-2023 güz yarıyılında Enstitü tarafından açılacak olup, öğrencinin ders kaydı Enstitü tarafından yapılacaktır.  

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı