KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemiz Senatosunun Pandemi Nedeni ile 07.09.2020 tarihli Toplantısında Bilimsel Değerlendirme Sınavına İlişkin Almış Olduğu Karar ve Güncellenen İlan Metni-08.09.2020

Üniversitemiz Senatosunun 07.09.2020 2020 tarihli kararı gereği:

Yaşanan pandemi sürecinden dolayı Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın önerileri doğrultusunda,

Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan ve 07.09.2020 tarihinde başvuruları başlayan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında, yüz yüze yapılması planlanan bilim sınavları kaldırılmıştır. 

Ayrıntılar ilan metnindedir.


  1. a)      Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %60’ı ve Lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen kontenjana göre büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilan edilecektir.Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %60’ı ve Lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen kontenjana göre büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilan edilecektir.
  1. a)      Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %60’ı ve Lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen kontenjana göre büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilan edilecektir.Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %60’ı ve Lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen kontenjana göre büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilan edilecektir.
  1. a)      Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %60’ı ve Lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen kontenjana göre büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilan edilecektir.mlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %60’ı ve Lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen kontenjana göre büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilan edilecektir.
  2. Yabancı uyruklu öğrencilerde Yüksek Lisans başarı notu, lisans mezuniyet notunun %100’ü esas alınarak belirlenecektir.
  3. Lisansüstü öğrenci ilanlarında belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabul şartlarında bir değişiklik bulunmamaktadır.
  4. Lisansüstü öğrenci ilanlarında belirtilen Doktora programlarına öğrenci kabul şartlarında bir değişiklik bulunmamaktadır.

Karar verildi.a)      Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %60’ı ve Lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye alınarak belirlenecektir. Anabilim dalında ilan edilen kontenjana göre büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılacak ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilan edilecektir.

b)      Yabancı uyruklu öğrencilerde Yüksek Lisans başarı notu, lisans mezuniyet notunun %100’ü esas alınarak belirlenecektir.

c)       Lisansüstü öğrenci ilanlarında belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabul şartlarında bir değişiklik bulunmamaktadır.

d)      Lisansüstü öğrenci ilanlarında belirtilen Doktora programlarına öğrenci kabul şartlarında bir değişiklik bulunmamaktadır.

Karar verildi.

İlan Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız