KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ORCID Alınması Tanımlayıcı Tekil Numara-22.09.2022

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla yapılan çalışma kapsamında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır. Akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "Yardım Dokümanı" duyuru ekinde olup, Enstitümüz lisansüstü programlarında görev alan öğretim üyelerinin ve lisansüstü öğrencilerin en geç,  31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları zorunludur. 

ORCID Numarası Alma Rehberi